Премини към основното съдържание

Решение на Факултетния съвет относно организацията на дистанционното преподаване

На своето заседание от 13 октомври 2020 г. Факултетният съвет на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ взе следното решение относно организацията на дистанционното преподаване в Юридическия факултет:

Преподаването на избираемите и факултативните дисциплини, както и на упражненията в Юридическия факултет се осъществява чрез системата Мудъл и нейната функционалност за изграждане на виртуална класна стая Big blue button. Преподавателите могат да създадат виртуална класна стая в системата Zoom като алтернатива на Big blue button. Линкът към виртуална класна стая в системата Zoom се споделя с всички записали курса студенти чрез системата Мудъл. Споделянето става чрез добавяне на ресурс в системата Мудъл за съответната седмица на преподаване, а при първата употреба на Zoom - и чрез съобщение през системата Мудъл до всички студенти, записали курса. За проведена лекция или упражнение се счита осъществена онлайн лекция през системата Мудъл чрез виртуална класна стая, създадена с помощта на Big blue button или Zoom в деня, часа и с продължителността на съответното занятие според разписанието на лекциите и упражненията за съответния семестър. Допълнителни дейности като изпращане на учебно съдържание (научна литература, казуси, извадки от съдебна практика и др. под.) и онлайн форми на проверка на знанията се насърчават, но не заместват задължителното провеждане на онлайн лекция или упражнение по посочения по-горе начин.