Премини към основното съдържание

Разпределение за държавен изпит по Гражданскоправни науки

 Държавен изпит по Гражданскоправни науки 

на 26 септември 2022г. от 8:00 часа

ауд. 255 - от ф№ 61076 до 61138 вкл.

Забележка: влизане в залата от 7,30 до 7,55

 

ауд. 292 - от ф№ 59717 до 60996 вкл.

Забележка: влизане в залата от 7,15 до 7,55

 

ауд. 272 от ф№ 1284 до 1358 вкл.

от ф№ 6967 до 8858 вкл.

от ф№ 61140 до 61722 вкл.

от ф№ 810556 до 810590 вкл.

Забележка: влизане в залата от 7,15 до 7,55

ауд. 224 – от ф№ 55378 до 58986 вкл.

от ф№ 61004 до 61066 вкл.

и  ф№ 0997

Забележка: влизане в залата от 7,30 до 7,55

ауд. 218 – от ф№ 59102 до 59705 вкл.

                   от ф№ 61067 до 61075 вкл.

                   и НАЦИД от 031 до 047 вкл.

Забележка: влизане в залата от 7,30 до 7,55