Премини към основното съдържание

Разпределение по аудитории за писмения държавен изпит по ППН

Уважаеми колеги,

Студентите, допуснати до писмения държавен изпит по Публичноправни науки, който ще се проведе в сградата на Ректората на СУ на 18 януари 2021 г. от 08:00 часа, са разпределени по аудитории, както следва:

272 аудитория – от ф.№ 60450 до ф.№ 61018 вкл.;

Забележка: от 7,15 ч. до 7,40 ч. влизат студентите от ф.№ 60450 до ф.№ 60568; от 7,40 ч. до 7,55 ч. – от ф.№ 60571 до ф.№ 61018;

292 аудитория –от ф.№ 60330 до ф.№ 60449 вкл.;

Забележка: от 7,30 ч. до 7,45 ч. влизат студентите от ф.№ 60330 до ф.№ 60390; от 7,45 ч. до 7,55 ч. – от ф.№ 60391 до ф.№ 60449;

255 аудитория – от ф.№ 59475 до ф.№ 60329 вкл.;

224 аудитория –от ф.№ 56346 до ф.№ 59457 вкл.; от ф.№ 8591 до ф.№ 8601 вкл.;

218 аудитория – от ф.№ 8520 до ф.№ 8590 вкл.;

267 аудитория – от ф.№ 8340 до ф.№ 8511 вкл.;

291 аудитория – от ф.№ 7492 до ф.№ 7980 вкл.; ф.№ 810549; НАЦИД № 027 и № 038; ф.№№: 1284, 1286 и 1302;

121 аудитория – от ф.№ 8086 до ф.№ 8330 вкл.

Забележка: Изпитът ще се проведе по реда на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация юрист и Общоуниверситетската процедура за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи. При влизане в сградата на СУ и по време на изпита всички противоепидемични мерки съгласно заповед на Ректора на СУ РД 19-343 от 16.09.2020г. са задължителни.