Премини към основното съдържание

Разпределение по аудитории за писмения държавен изпит по Гражданскоправни науки

Уважаеми колеги,

Студентите, допуснати до писмения държавен изпит по Гражданскоправни науки, който ще се проведе в сградата на Ректората на СУ на 22 февруари 2021г. от 08:00 часа, са разпределени по аудитории, както следва:

ауд. 272 - от ф. № 59628 до 61018 вкл.

Забележка: от 7,15 до 7,35 влизат номера от 59628 до 60471, а от 7,35 до 7,55 влизат номера от 60472 до 61018

ауд. 292 - от ф. № 6967 до 8590 вкл.

от ф. № 1284 до 1308 вкл.

Забележка: от 7,30 до 7,45 влизат номера от 6967 до 8411, а от 7,45 до 8,00 влизат всички останали

ауд. 255 – от ф. № 55378 до 59619 вкл.

ф. № 810443 и 810549

номер НАЦИД 027 и 038

ауд. 225 – ф. № 60574

Забележка: При влизане в сградата на СУ и по време на изпита се спазват всички противоепидемични мерки по заповед на Ректора РД 19-343 от 16.09.2020г.