Премини към основното съдържание

Разпределение по аудитории за писмен държавен изпит по Гражданскоправни науки

Държавен изпит по Гражданскоправни науки

на 27 септември 2021г. от 08:00 часа

 

ауд. 272 - от ф № 60719 до 61062 вкл.

  • Забележка: от 7,15 до 7,35 влизат номера от 60719 до 60867, а от 7,35 до 7,55 влизат номера от 60869 до 61062

ауд. 292 - от ф № 59510 до 60718 вкл.

  • Забележка: от 7,30 до 7,45 влизат номера от 59510 до 60471, а от 7,45 до 8,00 влизат всички останали

ауд. 255 – от ф № 55589 до 59476 вкл.

от ф № 8595 до 8786

ауд. 224 –от ф. № 1290 до 1332 вкл.

от ф № 8325 до 8577

ауд. 218 – от ф № 6967 до 8291 вкл.

ф № 0997

от ф № 810443 до 810586 вкл.

Забележка: При влизане в сградата на СУ и по време на изпита се спазват всички противоепидемични мерки по заповед на Ректора РД 19-343 от 16.09.2020г.