Премини към основното съдържание

Провеждане на държавния изпит по Публичноправни науки

Уважаеми колеги,

Във връзка с т. 4 от Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, Деканът на ЮФ на СУ издаде Заповед, с която НАСРОЧВА провеждането на държавния изпит по Публичноправни науки на 18 януари 2021 г. (понеделник) от 8.00 часа – писмен и на 20 и 21 януари 2021 г. (сряда и четвъртък) от 8.00 часа – устен в сградата на  СУ „Св. Климент Охридски“ (Ректорат).