Премини към основното съдържание

Провеждане на държавните изпити в Юридическия факултет

Уважаеми колеги,

Въведените временни противоепидемични мерки на територията на София-град съгласно Заповед № РД-01-126/15.03.2021 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция, (достъпна тукдопускат провеждането на държавни изпити във висшите учебни заведения. 

В тази връзка Ви информираме, че държавните изпити в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведат съгласно обявен график при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.