Премини към основното съдържание

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

                Уважаеми колеги,

            В изпълнение на заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на ректора на СУ относно ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, учебните занятия за всички форми на обучение в специалностите «Право» и «Международни отношения», както и обучението по програма «Еразъм» в Юридическия факултет на СУ, от 16.03.2020 г. продължават онлайн.

            Дистанционното обучение ще се осъществява чрез програма Moodle. Можете да влезете в тази програма чрез бързата връзка на началната страница на сайта на ЮФ law.uni-sofia.bg, както и чрез връзката  https://elearn.uni-sofia.bg/. Влизането става дистанционно с паролата и потребителското име за СУСИ. Всеки преподавател организира дистанционното обучение на съответния курс /група.

Отменя се графикът на предварителната сесия на студентите от специалност «Право», обучавани в задочна форма на обучение. Новият график ще бъде своевременно обявен на сайта на ЮФ.

Информацията относно новата организация на учебните занятия, в т.ч. на учебните практики, провеждани през последните две седмици на летния семестър, ще бъде предоставена допълнително.

Административните отдели на Юридическия факултет на СУ няма да приемат студенти и преподаватели за срока на обявеното прекъсване на учебните занятия съгласно заповедта на ректора.

Желаем на всички бодрост и сме уверени, че с общи усилия и дисциплина ще преодолем изпитанието.

От деканското ръководство