Премини към основното съдържание

Проведе се зимно училище за съвременните предизвикателства на правовата държава, организирано от ЮФ и фондация „Конрад Аденауер“

От 3-ти до 5-ти декември 2021 г. се проведе зимно училище на тема „Съвременни предизвикателства пред правовата държава и демокрацията във време на нелиберализъм и популистки конституционализъм“. Събитието беше съорганизирано от Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и фондация "Конрад Аденауер" като част от Годината на правовата държава в ЮФ. Участие взеха 20 студенти, основно от Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", както и от други български университети.

Лекция - Мартин Белов
Доц. д-р Мартин Белов

Студентите слушаха лекции, посветени на ключови въпроси, разгледани през призмата на Конституционното и Европейското право, теорията и практиката по правата на човека. Доц. д-р Мартин Белов изнесе лекция на тема „ Конституционен популизъм и нелиберални демокрации: теория и сравнителни перспективи“. Доц. д-р Христо Христев говори по темата „Как да гарантираме правовата държава в ЕС: съществуващи механизми на защита в правото на ЕС и тяхното прилагане“. Темата на лекцията на доц. д-р Симеон Гройсман беше „Върховенството на правата като част от съвременната идеология на правовата държава и прилагането му в периферията на цивилизацията на правата на човека“. Д-р Александър Цеков говори за „Конституционния съд като гарант за правовата държава“. Мария Димитрова запозна студентите с „Принципа на пропорционалност като ключов елемент на правовата държава“.

Участници

 

Доц. д-р Христо Христев
Доц. д-р Христо Христев

 

Доц. д-р Симеон Гройсман
Доц. д-р Симеон Гройсман

 

Мария Димитрова
Мария Димитрова
Лекция - д-р Александър Цеков
Из лекцията на д-р Александър Цеков