Премини към основното съдържание

Проведе се научна конференция в чест на проф. д-р Йорданка Зидарова


На 06.12.2019 г. в Зала 1 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе научна конференция, организирана от Катедра "Международно право и международни отношения". Темата на конференцията бе „1989-2019 г.: Промените в българската правна система през призмата на международните отношения, международното право и правото на Европейския съюз“. 
Научната конференция бе в чест на проф. д-р Йорданка Зидарова, дългогодишен преподавател по международно частно право, ръководител на Катедра "Международно право и международни отношения" в периода 1995-2000 г., съавтор и основен докладчик по проекта за Кодекс на международното частно право на Република България (2005 г.).
Участие с доклади взеха над 20 преподаватели от Софийския университет и други университети в страната.