Премини към основното съдържание

Проф. Марсело Ребело де Соуза бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония, която се състоя в Аулата в Ректората, президентът на Португалската република проф. Марсело Ребело де Соуза бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с отличието на най-старото висше училище в България е на Юридическия факултет.

Церемонията бе открита от декана на Юридическия факултет проф. д-р Даниел Вълчев, който представи проф. Марсело Ребело де Соуза. Той заяви, че проф. Марсело Ребело де Соуза е сред най-изявените специалисти в областта на публичното право не само в Португалия, но и в цяла континентална Европа и допълни, че неговата научна и обществена биография е дълга и впечатляваща.

Марсело Ребело де Соуза е професор в Юридическия факултет на Лисабонския университет. Бил е гост професор в Университета на Лисабон Нова, в Португалския католически университет, в Университета на Порто и във Висшия технически институт.

Проф. Вълчев посочи още, че проф. Соуза е председател на научния борд на Центъра за изследване на публичното право на Юридическия факултет на Лисабонския университет, както и че е дългогодишен активен член на Европейската група по публично право.

В словото си деканът на Юридическия факултет на Софийския университет отбеляза, че проф. Марсело Ребело де Соуза е преподавател и учен със значими научни приноси. Епицентърът на неговите изследователски интереси са конституционното и административното право, както и теорията и философията на правото и политическата философия. Сред по-важните му публикации има трудове в областта на административното право, учението за конституцията, теорията и практиката на политическите системи, правните ефекти на противоконституционните актове, конституционната система на Република Португалия и други.

„Биографията на нашия висок гост е не само биография на учен-юрист, но и на писател, ангажиран публицист и граждански активист с изявен профил на радетел за правата на човека и защитата на конституционния ред. В този смисъл приносът на проф. Марсело Ребело де Соуза за развитието на гражданското общество и демократична политическа култура както в родната му страна – Португалия, така и в европейския контекст е значим и видим. Всичко това го представя като един от водещите европейски интелектуалци през последните десетилетия“, каза проф. Даниел Вълчев.

Той допълни още, че г-н Марсело Ребело де Соуза има забележителна политическа кариера. Преди да стане президент на Португалската Република е бил член на правителството и депутат в Асамблеята на Републиката – португалския парламент. Проф. Вълчев посочи, че проф. Марсело Ребело де Соуза е един от най-големите познавачи на Конституцията на Португалската Република от 1976 г. – акт, който поставя стабилните основи за изграждането на страната като модерна демократична и правова държава, а също така и за нейната успешна интеграция в Европейската общност, а в последствие и в Европейския съюз.

Проф. Марсело Ребело де Соуза бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.

Повече за академичното слово на проф. Соуза на тема: „Европа – перспектива за бъдещето“ може да видите тук.