Премини към основното съдържание

ПРИЕМ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 

       ПРИЕМЪТ  НА  ДОКУМЕНТИ  ЗА  МАГИСТЪРСКИТЕ  ПРОГРАМИ  В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ  ЩЕ  СЕ  ПРОВЕДЕ  В  ПЕРИОДА   13.01. -  30.01.2020 г., КАБ.314 , 4 ЕТАЖ, СЕВЕРНО КРИЛО.

      ИНТЕРВЮТО  С КАНДИДАТИТЕ И ИЗПИТЪТ ЗА ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА ЩЕ  СЕ  СЪСТОЯТ  НА  06.02.2020 Г., ОТ 14,00 ЧАСА, В 294 КАБИНЕТ, 4 ЕТАЖ.