Премини към основното съдържание

Преглед на писмени работи от държавния изпит по Гражданскоправни науки

Във връзка с проведения писмен държавен изпит по Гражданскоправни науки на 27.09.2021г., студентите, които са в списък с недопуснати до устен изпит, имат възможност да видят писмените си работи на 06.10.2021г. от 12.00 до 13.00 в Отдел "Студенти"