Премини към основното съдържание

Правила за условно записване на студенти за учебната 2022/2023 г.

На заседанието си от 20.09.2022г. Факултетният съвет определи правилата за условно записване на студентите от ЮФ, като реши:

Студент от специалност „Право“ или „Международни отношения“, който не е положил успешно изпитите си, може да бъде записан в следващи курс през учебната 2022/2023 г.  с не повече от четири изпита по задължителни и избираеми дисциплини, независимо през коя учебна година се четат тези учебни дисциплини.