Премини към основното съдържание

Правила за условно записване на студенти за учебната 2021/2022г

Факултетният съвет на ЮФ определи правилата за условно записване на студенти за учебната 2021/2022г.

На заседанието си от 20.09.2021г. Факултетният съвет определи правилата за условно записване на студентите от ЮФ, като реши:

1. Студент, който не е положил успешно изпитите си по определени учебни дисциплини на първа и втора сесия, може да бъде записан в следващия курс с не повече от три изпита по задължителни и избираеми дисциплини, независимо през коя учебна година се четат тези учебни дисциплини.

2. По изключение за учебната 2021г./2022г. година няма да се прилага правилото на чл. 16, ал. 1, изречение 2 от  Правилник за организацията на образователната дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ след средно образование в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

3. За всички записани студенти за учебната 2021г./2022г. с условни изпити по дисциплините ПЕС, Гражданско право (обща част) и ОТП ще бъдат обявени допълнителни дати за изпити в периода 15.10.2021г. – 30.10.2021г.