Премини към основното съдържание

Практическо занятие за провеждане на разпит в наказателното производство

На 16.12.2019 г. в учебната съдебна зала на Юридическия факултет се проведе симулиран наказателен процес по дело за убийство. В наказателно-процесуалното качество на свидетели участваха студенти от пети курс от специалност „Право“. Целта на практическото занятие, проведено от доц. д-р Здравка Кръстева, гл. ас. д-р Боян Бележков и гл. ас. д-р Искра Владова – Недкова, бе студентите да приложат на практика своите знания и умения, придобити в обучението си по криминалистика и наказателно процесуално право.

     Студентите бяха „разпитвани“ от съдебен състав, който се състоеше от съдия Николай Урумов от Наказателното отделение на Софийския районен съд и съдебните заседатели – студентите от пети курс Николай Недялков и Крум Динев. Тяхната задача бе с показанията си да подпомогнат защитната теза, като изградят алиби на подсъдимия, без да създават противоречия помежду си.  

   Обвинителната функция бе реализирана от прокурор Борислав Георгиев от Софийската районна прокуратура и прокурор Христофор Рачев от Районна прокуратура – Перник.  

   Председателят на съдебния състав и двамата прокурори използваха различни тактически способи при разпита на отделните свидетели.

      Защитник в процеса бе адвокат Тихомир Рачев от Софийската адвокатска колегия.  

     След приключване на симулирания процес преподавателите и представителите на практиката изложиха пред студентите впечатленията си за тяхното представяне. Дискутирани бяха съвременните достижения на психологията и криминалистика при извършването на разпит в досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес. Предложени бяха и различни тактически подходи при водене на разпит и по-специално при разпит на лица, за които са възникнали съмнения, че лъжесвидетелстват.