Премини към основното съдържание

Поправителна сесия за студентите, посещаващи спортни занятия

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Въз основа на заповед на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“№ РД–19-179 /21.05.2020 и на Съвета на Департамента по спорт бихме искали да Ви уведомим, че поправителната сесия за всички студенти, посещаващи спортни занимания, ще се проведе дистанционно на 21.08.2020 г.

С уважение,

Екипът на Департамента по спорт