Премини към основното съдържание

Откриване на паметна плоча на проф. Витали Таджер

Паметна плоча на проф. Витали Таджер (1922-1999) - дългогодишен преподавател в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ и един от най-изтъкнатите наши учени-юристи през XX. век, беше открита върху фасадата на дома му на ул. „Екзарх Йосиф“ № 73 в гр. София. Паметният знак се постави в чест на стогодишнината от рождението на професора, навършила се на 3 май 2022 г.

Тържественото събитие беше посетено от студенти, изтъкнати юристи и преподаватели по правни науки. Слово в памет на проф. Таджер прочете проф. дбн Диана Петкова - председател на Съюза на учените в България, по чиято инициатива беше осъществено поставянето на плочата. Към събралите се с думи на признателност се обърна внукът на проф. Таджер - Кирил, който е и възпитаник на нашия факултет. На него заедно с министъра на правосъдието Крум Зарков се падна честа да открият паметния знак.

Венец беше поднесе от нашите колеги доц. д-р Анета Антонова - председател на секция „Правни науки“ към СУБ, и доц. д-р Венцислав Петров.

Плоча