Премини към основното съдържание

Очни занятия на студентите задочно обучение, летен семестър

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на своето заседание от 18 януари 2022 г. Факултетният съвет на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" взе решение очните занятия на студентите по "Право", задочна форма на обучение през летния семестър на 2021-2022 г. да се проведат онлайн през системата "Мудъл" и виртуална класна стая, изградена чрез "Big blue button" или "Zoom".