Премини към основното съдържание

НОВА ГОЛЯМА ПОБЕДА НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

            В началото на тази година Московският държавен юридически университет „О. Е. Кутафин“ проведе Международен конкурс за студенти и млади научни работници на тема „Международни стандарти за правата на инвалидите“. Обявените на 1 март 2020 г. резултати са повече от похвални за Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Двете участнички в конкурса – студентки в V курс и участнички в курса по международно трудово право бяха удостоени с най-високите отличия:

             Гран-при – Ралица Венциславова Петракиева за изследването „Независимият начин на живот на хората с ограничени възможности в законодателството и практиката“.

             Награда „За оригиналност на изследването“ – Николета Йорданова Войнова за изследването “Правна закрила на инвалидите в българското законодателство в светлината на чл. 19 от Конвенцията за правата на инвалидите“.