Премини към основното съдържание

Лекции на студентите от задочна форма на обучение в специалност „Право“

Лекциите на студентите от задочна форма на обучение в специалност „Право“ на ЮФ по задължителните учебни дисциплини ще се проведат присъствено от 9 септември 2020г. /сряда/ по обявения график (линк за сваляне).

 

Лекционните зали са:

 

Първи курс        – 255 аудитория

Втори курс        – 267 аудитория                      

Трети курс        – 224 аудитория

Четвърти курс   – 218 аудитория до 13.09 (вкл.), а от 14.09 в 292 аудитория

Пети курс          – 291 аудитория  

 

Лекциите по избираемите/факултативните дисциплини и семинарните занятия ще се проведат в електронната платформа на СУ „Мудъл“ по същия график.