Премини към основното съдържание

Конкурс за преподавателска мобилност по програма „Еразъм+“

Уважаеми колеги,

Юридическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм+, Програмни държави, 2020/2021 г. Квотата на факултета е за 17 преподавателски мобилности с цел преподаване и 2 с цел обучение.

Проектът е удължен и мобилностите могат да бъдат осъществени до 30.09.2022 г. Продължителността им трябва да е между 2 и 5 дни (без дните за път) .

По-подробна информация можете да намерите на сайта на програма Еразъм+ (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/) - Еразъм+ за преподаватели. Информация относно университетите, с които ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" има договори за мобилност можете да получите тук:  https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2020/10/UF_staff_2020-21.pdf

Срок за кандидатстване: 17.03.2021 г.

Документите за кандидатстване (заявление и предварително съгласие от приемащия университет) могат да се подават лично в кабинет 237 при г-жа Ивон Каменова, за доц. д-р Мартин Белов или да се изпращат сканирани на имейл: mbelov@uni-sofia.bg.