Премини към основното съдържание

Споразумение между СУ и Върховния комисариат на ООН за бежанците

На 22 юни 2022г. Върховният комисариат на ООН за бежанците- ВКБООН и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ подписаха анекс към Меморандума за разбирателство от  2018г. Те се договориха да разширят сътрудничеството си като се създаде Клиника по бежанско право към Юридическия факултет на Университета. ВКБООН ще оказва подкрепа за обучението на студенти в клиниката, като съгласува възможности за стажове, осигурява учебни материали и финансиране във връзка с провеждането на конкретни дейности. Този тип специализирани клиники  предоставят на студените възможност както да се запознаят с теоретическата основа на  бежанското право в международен, европейски и национален план, така и да приложат наученото в практиката като предоставят правни  консултации под супервизията на квалифицирани адвокати.   

Подписването е част от редица инициативи на ВКБООН по повод Световния ден на бежанеца- 20 юни и подчертава значимостта на насърчаването на правата на човека, включително правата на бежанците, сред академичната общност като цяло, и сред студентите, в частност. 

ВКБООН дари на Юридическия факултет лаптоп и мултимедия, които ще бъдат използвани в обучителния процес на Клиниката по бежанско право.