Премини към основното съдържание
272

Избор на представители на ЮФ в Общото събрание на Университета

На 15 Октомври в 272 ауд. се проведе Общо събрание на Юридическия факултет, свикано от председателя му проф. д-р Пламен Киров. В отделните общности на академичния състав на Факултета се проведе избор за членове на Общото събрание на Университета, които да представляват ЮФ с мандат от 2019 до 2023 г.
Избраните 13 представители - 9 хабилитирани и 4 нехабилитирани преподавателя, ще участват в годишното общо събрание на Софийския университет, което ще се проведе на 20 Ноември.