Премини към основното съдържание

Избор на отбор на СУ за участие в PAX Moot 2021 - von Mehren Round

Катедрата по международно право и международни отношения организира конкурс за избор на отбор на СУ „Св. Климент Охридски“ за участие в PAX Moot 2021 - von Mehren Round.
Pax Moot е състезание по международно частно право, което представлява симулация на съдебен процес и протича в две части - писмена и устна част въз основа на казус. Казусът поставя актуални въпроси за прилагане на международното частно право и изисква от студентите аргументирано и обосновано да защитят позиция на ищец и ответник в казус.

Повече информация за състезанието и казуса тази година можете да намерите на адрес https://paxmoot.com, както и в тази информационна брошура (линк за сваляне).

Изисквания към участниците:

✴ Да са студенти по Право или Международни отношения в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски;
✴ Да проявяват интерес в материята на международното частно право;
✴ Да владеят писмено и говоримо английски език;
✴ Да имат мотивация и желание за участие в състезанието.

Процес по избора:

Заинтересуваните студенти следва да изпратят CV и кратко мотивационно писмо на английски език в срок до: 20.12.2020 г. на paxmootbg@gmail.com 

На кандидатите ще бъде изпратен кратък казус, след което ще бъде проведено допълнително събеседване.