Премини към основното съдържание

Инициатива на ЮФ на СУ относно провеждането на стажа за придобиване на юридическа правоспособност и допускането до изпит за придобиване на юридическа правоспособност през 2021 г.

Драги колеги,

Предвид отложеното провеждане на държавния изпит по ППН, постъпиха запитвания от вече завършили студенти относно възможността им да се явят на изпит за придобиване на правоспособност през октомври 2021 г.

Отчитайки важността на въпроса, деканът на ЮФ на СУ изпрати писмо до министъра на правосъдието, в което предлага различни варианти за неговото разумно и справедливо решаване. С целия текст на писмото може да се запознаете тук.