Премини към основното съдържание

Информация за всички студенти от Юридическия факултет с условен изпит

Информация за всички студенти от Юридическия факултет с условен изпит за лятната изпитна сесия на учебната 2019/2020 г.:

Заявки за явяване на условен изпит се приемат в отдел „Студенти“ на ЮФ (стая 238) по график, както следва:

  • понеделник, вторник и петък - от 9.00 до 12.00 часа;
  • сряда и четвъртък - от 13.00 до 16.00 часа.

За всеки условен изпит се подава отделна заявка, попълнена предварително. Бланка на заявката можете да изтеглите от тук.

Към бланката следва да е прикрепен платежен документ за внесена такса в размер:

  • 30 лв. -  за незавършили семестриално студенти;
  • 50 лв. – за семестриално завършили студенти.

Таксите се плащат с банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”: 

  • БНБ - централно управление
  • IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
  • Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 

Основание: условен изпит в Юридически факултет на СУ.

 

Заявките се подават не по-късно от 7 дни преди датата на изпита.