Премини към основното съдържание

Информация за държавния изпит по наказателноправни науки

Уважаеми колеги,

Във връзка с провеждането на държавния изпит по наказателноправни науки, до който, съгласно заповеди на министъра на здравеопазването: № РД-01-856/19.10.21 г. и № РД-01-861/21.10.21 г. за допълнение на заповед № РД-01-856/19.10.21 г., ще се допускат само лица (студенти, преподаватели и служители), които притежават "зелен сертификат", както и във връзка с организацията на бързите антигенни тестове на обявените със заповед на декана на ЮФ на СУ № 264/20.10.21 г. дати - 28 октомври 2021 г. от 14 до 17 часа и 29 октомври 21 г. от 8 до 9 часа, следва всеки, който ще се възползва от предоставената възможност, да заяви датата, на която ще се яви за тест на e-mail: ivonk@uni-sofia.bg в срок до 15 часа на 26 октомври 2021 г.