Премини към основното съдържание

Информация относно провеждането на насрочените в Юридическия факултет на СУ изпити

Всички насрочени в Юридическия факултет на СУ изпити, в т.ч. държавни, кандидат докторантски и семестриални, ще се проведат по указания ред и съобразно вече обявените и съгласувани графици.

От деканското ръководство