Премини към основното съдържание

График за записване на студентите за зимен семестър на учебната 2022/2023 година в специалностите на ЮФ на СУ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2022/2023 учебна година ще бъде в интервала 27.07.2022г.-30.09.2022г. и ще бъде достъпна от студентския профил. 

Размерът на годишните такси за обучение е определен със заповед на Ректора № РД 19-173/ 25.05.2022г.

Списък на годишните такси за учебната 2022/2023г.:

 • Специалност Право редовно обучение /държавна поръчка/:

I курс - 800 лв. ;

II курс - 800 лв. ;

III курс - 800 лв. ;

IV курс - 800 лв. ;

V курс - 800 лв. ;

 • Специалност Право задочно обучение /държавна поръчка/:

I курс - 600 лв. ;

II курс - 600 лв. ;

III курс - 600 лв. ;

IV курс - 600 лв. ;

V курс - 600 лв. ;

 • Специалност Международни отношение /държавна поръчка/:

I курс - 800 лв. ;

II курс - 800 лв. ;

III курс - 800 лв. ;

IV курс - 800 лв. ;

 

 

 

 

 • Специалност Право редовно обучение /срещу заплащане/ :

I курс - 3054 лв. ;

II курс – 3054 лв. ;

III курс – 2934 лв. ;

IV курс – 2082 лв. ;

V курс – 2082 лв.

 • Специалност Право задочно обучение /срещу заплащане/ :

I курс – 2854 лв. ;

II курс – 2854 лв. ;

III курс – 2734 лв. ;

IV курс – 1882 лв. ;

V курс – 1882 лв.

 • Специалност Международни отношения обучение /срещу заплащане/ :

I курс – 2746 лв. ;

II курс – 2746 лв. ;

III курс – 2824 лв. ;

IV курс – 2082 лв.

 

*Настоящата информацията е актуална към 04.08.2022г.

 

ГРУПОВИТЕ ОТГОВОРНИЦИ ЗАПИСВАТ СТУДЕНТИТЕ  ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК: 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ:

 

 • Записване за II курс –  от 04.10. до 06.10.2022 г.
 • Записване за III курс –  от 07.10. до 11.10.2022 г.
 • Записване за IV курс –  от 12.10. до 14.10.2022 г.
 • Записване за V курс –  от 06.10. до 10.10.2022 г.

 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, СЕ ЗАПИСВАТ ОТ 29.08.2022г. ДО 05.09.2022 г.

 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“ :

 

 • Записване за II курс на 11.10.2022 г.  
 • Записване за III курс – на 12.10.2022 г.  
 • Записване за IV курс –  на 13.10.2022 г.

 

СТУДЕНТИТЕ ОТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗАПЛАТИЛИ СЕМЕСТРИАЛНАТА ТАКСА ПО БАНКОВ ПЪТ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ В ОТДЕЛ „СТУДЕНТИ“  ДО 30.09.2022 Г.

 

Всички студенти записват избираемите дисциплини за следващата учебна година (зимен и летен семестър) в системата СУСИ. Периодът за записване е следният :

 

 • от 01.09 до 30.10.2022 г. – за студентите от редовна форма на обучение
 • от 01.09 до 10.09.2022 г. – за студентите от задочна форма на обучение

 

 Подаване на молби за държавен изпит : от 01.08. до 16.09.2022 г.