Премини към основното съдържание

График за записване на студентите за зимен семестър на учебната 2021/2022 година в специалностите на ЮФ на СУ

Уважаеми колеги,

Запознайте се с графика за записване на студентите за зимен семестър на учебната 2021/2022 година в специалностите на ЮФ на СУ – линк към Заповедта.

 

ГРУПОВИТЕ ОТГОВОРНИЦИ ЗАПИСВАТ СТУДЕНТИТЕ   ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК: 

 1. СТУДЕНТИТЕ, ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ, СЕ ЗАПИСВАТ В ПЕРИОДА - 23.08.2021 г. -10.09.2021г. 

 

 1. СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, С ИЗПИТИ НА ЕСЕННАТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:
 • Записване за 2 курс –  на 13.09. и 14.09.2021 г.
 • Записване за 3 курс –  на 15.09. и 16.09.2021 г.
 • Записване за 4 курс –  на 17.09. и 20.09.2021 г.
 • Записване за 5 курс –  на 21.09. и 23.09.2021 г.
 1. СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, СЕ ЗАПИСВАТ ОТ 07.09.2021г. ДО 17.09.2021 г.

 

 1. СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“ С ИЗПИТИ НА ЕСЕННАТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:
 • Записване за 2 курс – на 13.09.2021 г.  
 • Записване за 3 курс – на 14.09.2021 г.  
 • Записване за 4 курс - на 15.09.2021 г.

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2021/2022 учебна година ще бъде в интервала 02.08. - 30.09.2021 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. 

Всички студенти записват избираемите дисциплини за следващата учебна година (зимен и летен семестър) в системата СУСИ преди записването си за следващия курс на обучение.

 Подаване на молби за държавен изпит : от 01.08. до 14.09.2021 г.