Премини към основното съдържание

ГРАФИК за записване на студентите за зимен семестър на учебната 2020/2021 година в специалностите на ЮФ на СУ

ГРАФИК за записване на студентите за зимен семестър на учебната 2020/2021 година в специалностите на ЮФ на СУ

 

ГРУПОВИТЕ ОТГОВОРНИЦИ ЗАПИСВАТ СТУДЕНТИТЕ   ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

 

 1. СТУДЕНТИТЕ, ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ВСИЧКИ ИЗПИТИ, СЕ ЗАПИСВАТ В ПЕРИОДА - 03.08.2020 г. -10.09.2020г.

 

 1. СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, С ИЗПИТИ НА ЕСЕННАТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:
 • Записване за 2 курс –  на 15.09.2020 г.
 • Записване за 3 курс –  на 16.09.2020 г.
 • Записване за 4 курс –  на 17.09.2020 г.
 • Записване за 5 курс –  на 14.09.2020 г.

 

 1. СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, СЕ ЗАПИСВАТ ОТ 01.09.2020г. ДО 11.09.2020 г.
 2.  
 3. СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“ С ИЗПИТИ НА ЕСЕННАТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ:
 • Записване за 2 курс – на 14.09.2020 г.  
 • Записване за 3 курс - на 15.09.2020 г.
 • Записване за 4 курс - на 16.09.2020 г.

 

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде в интервала 01.08. - 18.09.2020 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. 

 

Подаване на молби за държавен изпит : от 16.09 до 25.09.2020 г.

 

 ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

Декан на Юридическия факултет