Премини към основното съдържание

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

ГРУПОВИТЕ ОТГОВОРНИЦИ ЗАПИСВАТ  СТУДЕНТИТЕ   ПО СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

Дати за записване

1 курс,

редовно обучение

2 курс,

редовно обучение

3 курс,

редовно обучение

4 курс,

редовно обучение

5 курс,

редовно обучение

21.01.2020г.

 

3,4,11,12гр.

 

1,2,9,10гр.

 

22.01.2020г.

 

5,6,13,14гр.

 

3,4,11,12гр.

 

23.01.2020г.

 

7,8,15,16гр.

 

5,6,13,14гр.

 

24.01.2020г.

 

 

 

7,8,15,16гр.

13,14гр.

27.01.2020г.

 

 

 

 

 

28.01.2020г.

 

 

 

 

 

29.01.2020г.

10,11,12,13гр.

 

 

 

1,2,3,4гр.

30.01.2020г.

14,15,16гр.

 

 

 

5,6,7,8гр.

31.01.2020г.

 

 

7,8,15,16гр.

 

9,10,11,12гр.

03.02.2020г.

 

 

 

 

 

04.02.2020г.

 

 

 

 

 

05.02.2020г.

 

 

1,2,9,10гр.

 

15,16гр.

06.02.2020г.

 

 

3,4,11,12гр.

 

 

07.02.2020г.

 

 

5,6,13,14гр.

 

 

10.02.2020г.

1,2,3гр.

1,2,9,10гр.

 

 

 

11.02.2020г.

4,5,6гр.

 

 

 

 

12.02.2020г.

7,8,9гр.

 

 

 

 

13.02.2020г.

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ  В ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧ. 2019/2020 г.

 

1 курс – 3 и 10 февруари 2020 г.    

2 курс – 28 януари и 4 февруари 2020 г.

3 курс – 27 януари и 5 февруари 2020 г.

4 курс – 22 януари и 6 февруари 2020 г.

 

ЗАПИСВАНЕТО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПРАВО  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧ. 2019/2020 г. е

от 20.01.2020г. до 31.01.2020 г.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Спазвайте графика!

 

 

 ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

Декан на Юридическия факултет