Премини към основното съдържание

График за провеждане на изпити

Уважаеми колеги,

Изпитите, насрочени съгласно решение на Факултетния съвет на ЮФ от 20 септември 2021 г., ще се проведат по следния график:

  • Гражданско право (обща част) - 23.10.2021 г. от 17 ч. в 272 аудитория;
  • Право на ЕС - 30.10.2021 г. от 17 ч. в 272 аудитория;
  • Обща теория на правото - I поток - 06.11.2021 г. от 10 ч. в 224 аудитория;
  • Обща теория на правото - II поток - 06.11.2021 г. от 10 ч. в 255 аудитория.

Студент, който не е положил успешно изпитите си по тези учебни дисциплини на първа и втора сесия, може да бъде включен в изпитния протокол след подаване на молба в отдел "Студенти" на ЮФ и заплащане на таксата за издаване на индивидуален протокол.