Премини към основното съдържание

График за държавни изпити

Държавните изпити на студентите от Юридическия факултет ще се проведат, както следва:

 

Гражданскоправни науки:

писмен – на 18 февруари 2022 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 22 и 23 февруари 2022 г.

Наказателноправни науки:

писмен – на 18 март 2022 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 22 и 23 март 2022 г.

Публичноправни науки:

писмен – на 15 април 2022 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 19 април и 20 април 2021 г.

 

Заявленията за допускане до държавен изпит се подават от 01.02.2022г. до 15.02.2022г. в 238 каб.

Ликвидационна сесия – от 08.02.2022г. до 11.02.2022г.