Премини към основното съдържание

Държавният изпит по ППН се отлага

На свое извънредно неприсъствено заседание Факултетният съвет на Юридическия факултет реши:

С оглед усложняващата се епидемична обстановка в страната и зачестилите случаи на заболели от COVID-19 преподаватели, служители и студенти, както и на увеличаващия се брой на поставени под карантина преподаватели, служители и студенти от ЮФ през последните седмици, и предвид невъзможността държавният изпит да се проведе в друга форма освен присъствено в сградата на Университета, провеждането на държавния изпит по Публичноправни науки за студентите от специалност „Право“ на ЮФ, насрочен за  27 ноември 2020 г. (писмен) и 2 и 3 декември 2020 г. (устен) да бъде отложено до нормализиране на епидемичната обстановка.