Премини към основното съдържание

Държавен изпит по специалност Международни отношения

Уважаеми колеги,

 

Първият държавен изпит на студентите от специалност „Международни отношения“ ще се проведе на 11.07.2022г. и 12.07.2022г. от 9.00 часа в 224 аудитория по график, който ще бъде допълнително обявен.

 

Темите за устния държавен изпит са:

 

1) Отношенията ЕС – НАТО – Русия

2) Босна и Херцеговина и процесът на интеграция на Западните Балкани

 

Казусите се интерпретират устно през основните теоретични и правни направления, изучавани от студентите, а именно: Теория на международните отношения, История на международните отношения, Теория на външната политика, Теория на международните преговори, Международни спорове и конфликти, Международно публично право, Международно частно право, Право на ЕС.

 

Студентите говорят и по един въпрос от конспект за държавен изпит по международни отношения за придобиване на ОКС „ Бакалавър“ в специалност „ Международни отношения“ (виж тук).

 

Вторият държавен изпит по Английски език на студентите от специалност „Международни отношения“ ще се проведе на 14.07.2022г. от 10.00 часа в 292 аудитория.

 

Молбите за държавния изпит се подават в срок от 01.07.2022г. до  05.07.2022г. в 238 кабинет.