Премини към основното съдържание

Държавен изпит по специалност Международни отношения

Уважаеми колеги,

Първият държавен изпит на студентите от специалност „Международни отношения“ ще се проведе на 12.07.2021 г.и 13.07.2021г. от 9.00 ч. по график, който ще бъде допълнително обявен.

Вторият държавен изпит по Английски език на студентите от специалност „Международни отношения“ ще се проведе на 19.07.2021г. – писмен и на 22.07.2021г и 23.07.2021г. – устен от 9.00 ч..

Молбите за държавния изпит се подават в срок от 28.06.2021г. до  05.07.2021г. в 238 кабинет.