Премини към основното съдържание

Държавен изпит по гражданскоправни науки - 2.10.2020

Разпределението по зали на допуснатите студенти до държавен изпит по Гражданскоправни науки, който ще се проведе на 02 октомври 2020 г. от 08:00 часа, е както следва:

292 аудитория:

  • от фак. № 6967 до 8601 вкл.
  • от фак. № 1284 до 1308 вкл.
  • от фак. № 810312 до 810578 вкл.
  • от фак. № 55378 до 59322 вкл.
  • и студентите по НАЦИД

Забележка: от 7,30 ч. до 7,45 ч. се регистрират и влизат студентите – фак. № от 6967 до 8561, от 7,45 ч. до 8,00 ч. - всички останали студенти.

255 аудитория – от фак. № 59328 до 60065 вкл.

272 аудитория - от фак. № 60067 до 61018 вкл.

Забележка: от 7,15 ч. до 7,35 ч. се регистрират и влизат студентите фак. № от 60067 до 60486, от 7,35 ч. до 7,55 ч. – студентите с фак. № от 60487 до 61018.

При влизане в сградата на СУ и по време на изпита е задължително спазването на противоепидемичните мерки съгласно заповед на Ректора на СУ № РД 19-343 от 16.09.2020 г.