Премини към основното съдържание

Доц. д-р Здравка Кръстева изнесе публична академична лекция като новоизбран доцент по криминалистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

  На 11.12.2019 г., в препълнената зала 292 на Юридическия факултет, пред аудитория от преподаватели, съдии, прокурори, разследващи органи, адвокати и студенти, доц. д-р Здравка Кръстева изнесе публична лекция като новоизбран доцент по криминалистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В навечерието на тридесетгодишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето темата на лекцията беше посветена на „Разпитът на деца, пострадали от престъпления в светлината на съвременните постижения на психологията и криминалистиката“.

   Доц. Кръстева представи подробен анализ на тактиката при провеждане на разпит на малолетни, пострадали от престъпление. Засегнат бе въпросът как да бъдат провеждани разпитите без да бъдат травмирани жертвите и какви са научно обоснованите способи, чрез които да се постигнат достоверни показания.

   Доц. д-р Здравка Кръстева отговори и на въпроси, които се породиха от представената проблематика. Обект на разискване бе и съответствието на българското законодателство при разпита на деца с европейските и международните стандарти.