Премини към основното съдържание

Дати за държавните изпити на студентите от Юридическия факултет

 

Държавните изпити на студентите от Юридическия факултет ще се проведат, както следва:

 

Гражданскоправни науки:

писмен – на  26 септември 2022 г. (понеделник) от 08:00 ч.

устен – на 28 и 29 септември 2022 г.

Наказателноправни науки:

писмен – на 04 ноември 2022 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 08 и 09 ноември 2022 г.

Публичноправни науки:

писмен – на 09 декември 2022 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 13 и 14 декември 2021 г.

 

Заявленията за допускане до държавен изпит се подават от 01.08.2022г. до 16.09.2022г. в 238 каб.

Ликвидационна сесия – от 05.09.2022г. до 08.09.2022г.

 

 

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

Декан на Юридическия факултет