Премини към основното съдържание

Дати за държавните изпити на студентите от Юридическия факултет

Уважаеми колеги,

Държавните изпити на студентите от Юридическия факултет ще се проведат, както следва:

Специалност "Право"

Гражданскоправни науки:

писмен – на 27 септември 2021 г. (понеделник) от 08:00 ч.

устен – на 29 и 30 септември 2021 г.

Наказателноправни науки:

писмен – на 29 октомври 2021 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 02 и 03 ноември 2021 г.

Публичноправни науки:

писмен – на 26 ноември 2021 г. (петък) от 08:00 ч.

устен – на 30 ноември и 01 декември 2021 г.

Заявленията за допускане до държавен изпит се подават от 01 август до 14 септември 2021 г. в 238 каб.

Ликвидационна сесия – от 07 септември до 13 септември 2021 г.

 

Специалност "Международни отношения" - Държавен изпит през месец юли 2021 г.: виж графика.