Премини към основното съдържание

Дати за държавни изпити на студентите от Юридическия факултет

Уважаеми колеги,

Държавните изпити на студентите от Юридическия факултет ще се проведат, както следва:

Гражданскоправни науки:

писмен – на 22 февруари 2021 г. (понеделник) от 08:00 ч.

устен – на 24 и 25 февруари 2021 г.

Наказателноправни науки:

писмен – на 22 март 2021 г. (понеделник) от 08:00 ч.

устен – на 24 и 25 март 2021 г.

Публичноправни науки:

писмен – на 19 април 2021 г. (понеделник) от 08:00 ч.

устен – на 21 и 22 април 2021 г.

Заявленията за допускане до държавен изпит се подават от 10 февруари  до 16 февруари 2021 г. в 238 каб.

Ликвидационна сесия – от 4 февруари до 19 февруари 2021 г.