Премини към основното съдържание

Дата за провеждане на конкурсните изпити за редовни и задочни докторантури

Уважаеми кандидат-докторанти,

Със заповед от 22.12.2020 г. на ректора – проф. дфн Атанас Герджиков, са определени нови дати, час и място за провеждане на конкурсни изпити за редовни и задочни докторантури в Юридическия факултет по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г., както следва:

Изпитите ще се проведат на 22.01.2021 г. от 8,00 ч. в 272 аудитория.

Успех!