Премини към основното съдържание
Правилник

Нов правилник за организацията на образователната дейност в ЮФ

На 17 Декември 2019 г. Факултетният съвет прие нов Правилник за организацията на образователната дейност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Новият акт заменя досега действалите Правила за организацията на учебната дейност и и влиза в сила от 01.02.2020 г.

Свали Правилника за организацията на образователната дейност в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (линк).