Премини към основното съдържание

Доц. д-р Мартин Белов

Заместник-декан по международни отношения, дигитализация и виртуална среда

кабинет 236, тел: 02 / 943 48 06

mbelov@uni-sofia.bg

 

Доц. д-р Мартин Белов е преподавател по Конституционно и Сравнително Конституционно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Той е заместник декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с ресор международна дейност, дигитализация и виртуална среда.

 

Мартин Белов е бил гост-професор и лектор в „Гьоте-Университет“, Франкфурт на Майн, ФРГ (2019), Университет Хирона, Испания (2019), Университет „Помпеу Фабра“, Барселона, Испания (2019), Европа-Университет „Виадрина“, Франкфурт на Майн, ФРГ (2017 и 2018), Университет „Алдо Моро“, Бари, Италия (2018), Европейското училище по право и управление, Атина, Гърция (2017-2018), Университет „Сьодерторн“, Стокхолм, Швеция (2017), Висшето училище „Санта Ана“, Пиза, Италия (2016), Държавната академия на Саксония, Дрезден/Баутзен, ФРГ (2016), Варшавски университет, Полша (2015), Университет на Лодз, Полша (2015), Лисабонски университет, Португалия (2012), Държавен университет на Милано, Италия (2011) и Кьолнски университет (2007-2009).

 

Мартин Белов е бил проектен изследовател в Макс-Планк институт по европейска правна история, Франкфурт на Майн, ФРГ (2010-2012) и гост-изследовател в Института по федерализъм, Фрибург, Швейцария (2014). Той е специализирал в Оксфордския университет (Великобритания) (2017), Макс-Планк институт по сравнително публично и международно право, Хайделберг, ФРГ (2009), Технически университет Дрезден, ФРГ (2006); Университет на Гент, Белгия (2004) Страсбургски университет, Франция (2003); Хамбургски университет, ФРГ (2002-2003), Европейската академия по теория на правото, Брюксел, Белгия (2001) и Виенския университет (2001).

 

Мартин Белов е председател на Софийската мрежа за правна наука. Той е член на Европейската група по публично право, Международната асоциация по законодателството, Надзорния съвет на Централно и източноевропейския форум на младите правни, политически и социални теоретици, Българската асоциация по философия на правото и социална философия, Съюзът на учените в България и др.

 

Мартин Белов е член на редакционните колегии на следните списания: New Authoritarianisms and Democracies (NAD-DIS) Journal, списание на Държавния университет на Милано, Италия https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/about/displayMembership/217, списание ‘Jus et Salus’, списание на Университета Рома Тре, Италия и Годишника на юридическия факултет на Университета на Ниш, Сърбия.

 

Мартин Белов е публикувал 14 книги и повече от 80 научни статии.

 

Мартин Белов владее английски, немски, руски, френски и български език (майчин език).

 

Конституционно право

 

Списък с публикациите

на доцент д-р Мартин Белов

 

I. Книги

 

 1. Courts, Politics and Constitutional Law. Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary. Abingdon, Routledge, 2020 (съст.) https://www.routledge.com/Courts-Politics-and-Constitutional-Law-Judicialization-of-Politics-and/Belov/p/book/9780367276447

 

 1. Constitutional Law of the Republic of Bulgaria. Deventer: Kluwer, 2019

 

 1. Judicial Dialogue, The Hague, Eleven, 2019 (съст.) https://www.elevenpub.com/law/catalogus/judicial-dialogue-1-2019-9789462369634

 

 1. The Role of Courts in Contemporary Legal Orders, The Hague, Eleven, 2019 (съст.) https://www.elevenpub.com/law/catalogus/the-role-of-courts-in-contemporary-legal-orders-1-2019

 

 1. Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century. The Hague: Eleven publ., 2018 (съст.) https://www.elevenpub.com/law/catalogus/rule-of-law-at-the-beginning-of-the-twenty-first-century-1

 

 1. Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law. Oxford: Hart publ., 2018 (съст.) https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/global-constitutionalism-and-its-challenges-to-westphalian-constitutional-law-9781509914883/

 

 1. Българската конституционна идентичност. С: Сиби, 2017 (239 с.)

 

 1. Belov, M. (ed.) Global Governance and Its Effects on State and Law. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016

 

 1. Финансов конституционализъм. С: Сиби, 2015

 

 1. Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм С: Сиби, 2013 (534 с.)

 

 1. Гражданското участие в политическия процес. Конституционноправни основи С: Сиби, 2010 (191 с.)

 

 1. Сравнително конституционно право С.: Сиби, 2009 (в съавторство с Е.Танчев) (647 с.)

 

 1. Пряка демокрация С.: Сиби, 2009 (527 с.)

 

 1. Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел С.: Сиби, 2007 (391 с.)

 

 

II. Студии

 

 1. Constitutional Law of 2 EU Member States: Bulgaria and Romania. The 2007 Enlargement. Deventer: Kluwer, 2008 (editors C. Kortmann,J.Fleuren, W.Voermans) (в съавторство с Е. Танчев) (102 с.)

 

III. Глави от книги и статии

 

 1. Judicial Dialogue - Westphalian or post-Westphalian Constitutional Phenomenon? In: Belov, M. (ed.) Judicial Dialogue, The Hague, Eleven, 2019

 

 1. Global Rule of Law instead of Global Democracy? Legitimacy of Global Judicial Empire on the Edge between Westphalian and post-Westphalian Constitutionalism. In: Belov, M. (ed.) The Role of Courts in Contemporary Legal Orders, The Hague, Eleven, 2019

 

 1. Constitutional Courts as Ultimate Players in Multilevel Constituent Power Games: the Bulgarian Case. In: Belov, M. (ed.) Courts, Politics and Constitutional Law. Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary. Abingdon, Routledge, 2019

 

 1. Human Dignity in Bulgaria. – in: Becchi, P. H. Mathis (eds.) Handbook of Human Dignity in Europe. Vienna: Springer, 2019

 

 1. Revolution, Contestation and Transition: Towards a New Global Constitutional Order? In: The Global blog of the Graduate Institute of Geneva, available at: https://theglobal.blog/2019/01/14/revolution-contestation-and-transition-towards-a-new-global-constitutional-order/

 

 1. Rule of Law in Space of Flows. In: Belov, M. (ed.) Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century. The Hague: Eleven publ., 2018

 

 1. The Challenges to Westphalian Constitutional Geometry in the Age of Supranational Constitutionalism, Global Governance and Information Revolution. In: Belov, M. (ed.) Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law. Oxford: Hart publ., 2018 https://media.bloomsburyprofessional.com/rep/files/9781509914883sample.pdf

 

 1. The idea of “Europe” as a factor in the Building of the Bulgarian Legal Identity. In: Romanian Journal of Comparative Law, 2017

 

 1. The Functions of Constitutional Identity Performed in the Context of Constitutionalization of the EU Order and Europeanization of the Legal Orders of EU Member States. – In: Perspectives on Federalism, Vol. 9, Issue 2, 2017, http://www.on-federalism.eu/index.php/component/content/article/260-the-functions-of-constitutional-identity-performed-in-the-context-of-constitutionalization-of-the-eu-order-and-europeanization-of-the-legal-orders-of-eu-member-states?eprivacy=1

 

 1. The Opening of the Constitutional Order of Democracy in Transition Towards Supranational Constitutionalism: The Bulgarian Case. In: Fekete, B., F. Gardos-Orosz (eds.) Central and Eastern European Socio-Political and Legal Transition Revisited Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017 (p. 213-231)

 

 1. Direct Democracy and European Integration – in: Globalization and Law. Nis: University of Nis, 2017, p. 19-37

 

 1. Bulgaria – in: Burgorgue-Larsen, L. (ed.) The Charter of Fundamental Rights as Apprehended by the Judges in Europe. Paris: Pedone, 2017 (co-authored with Maria Fartunova)

 

 1. Финансовият конституционализъм – „научна фантастика“, „игра от бъдещето“ или актуална конституционно-политическа реалност? – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017

 

 1. Определяне и отстояване на конституционната идентичност – процедурен въпрос на границата между националния и наднационалния правопорядък или скрита битка за суверенитет? – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017

 

 1. Функции на конституционната аксиология – в: Вълчев, Д., П. Панайотов, С. Гройсман и Кр. Манов (съст.) Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017 (369-390)

 

 1. Идейното наследство на Магна Харта инеговата рецепция в българския конституционализъм. – в: Вълчев, Д., П. Панайотов, С. Гройсман и Кр. Манов (съст.) Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017 (445-462)

 

 1. Същност и система на конституционната аксиология. – в: „Законът на правото или правото на закона“, С.: НБУ, 2016 (211-221)

 

 1. Същност на конституционните ценности и конституционните принципи. – в: Гройсман, С. (съст.) Право и права. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016

 

 1. Globalisation, Crisis of Territoriality and their Effects on the Constitutional Principles. – In: Belov, M. (ed.) Global Governance and Its Effects on State and Law. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016

 

 1. Can We Still Drive the State Machine the ‘Old School Way’? Structural and Functional Deficits of the Modern State. – In: Burasin, L., D. Gardasevic, A. Sardo (eds.) Law and State. Classical Paradigms and Novel Proposals. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015

 

 1. Establishment of the Modern Constitutional Principles in Bulgaria. The Tarnovo Constitution of 1879. – in: Stolleis, M. (ed.) Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Band 1: Rumänien, Bulgarien, Griechenland. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 2015, p. 859 - 897

 

 1. Finding Ways through the Clouds of Uncertainty, Searching for Paths in the Desert of Sorrow. The Functioning of Constitutional Justice in a Non-Consolidated Democracy – in: Jovanovic, M. (ed.) Constitutional Review and Democracy. Hague: Eleven International Publishing, 2015, p. 253 – 269

 

 1. Executive Power Metamorphoses in the History of the Balkan Constitutionalism: Between the Imperatives of the Constitutional Teleology and the Potentialities of the Political Reality. – in: Romanian Journal of Comparative Law, volume 5, issue 2, 2014, p. 299 – 360

 

 1. Separation of Powers reconsidered: a Proposal for a New Theoretical Model at the Beginning of the 21st Century. – In: Geisler, A., M. Hein, S. Hummel (eds.) Law, Politics and the Constitution. New Perspectives from Legal and Political Theory. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2014, p. 47-60.

 

 1. The Republic of Bulgaria. – in: Besselink, L., P. Bovend’Eert, H. Broeksteeg, R de Lange and W. Voermans (eds.) Constitutional Law of the EU Member states. Deventer: Kluwer, 2014, p. 121-191 (together with Evgeni Tanchev).

 

 1. Прямая демократия в местном самоуправлении Республики Болгарии – в: Гриценко, Е., Е. Маркварт, В. Мохов (сост.) Местное самоуправление и развитие територии: российский и европейский опыт. Перм: Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2014, с. 280 – 292.

 

 1. Reconsidering the Boundaries between Direct and Representative Democracy https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws16/w16-belov.pdf

 

 1.  Бюджетът като исторически еволюиращ културологичен код за интеграция и инклузивност на политическите общности. – в: Норма, 2014, № 11, с. 41 – 52.

 

 1. Човешкият образ в конституцията. – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012 – 2013. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 72 – 85.

 

 1. Гаранция за правата на човека ли са съдебните заседатели? – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012 – 2013. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 259 – 275.

 

 1. Отвъд конституционния фетишизъм – какви промени са необходими в Конституцията от 1991 г. с оглед на нейната легитимност – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012 – 2013. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 435 – 461.

 

 1. Времевото разделение на властите в съвременното българско конституционно право. – в:  Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010 – 2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 99 – 116.

 

 1. Таймингът като част от правната институционализация на времето в съвременното българско конституционно право. – в:  Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010 – 2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 320 – 343

 

 1. Методология на конституционната промяна – в:  Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010 – 2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 403 – 423 (в съавторство с Е. Танчев)

 

 1. Конституционна рефлексия на глобалното управление – вариации на принципни проблеми в съвременния български конституционализъм – в: Новкиришка, М. (съст.) Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 275 – 290.

 

 1. Конституционната монархия като основна форма на държавно управление през XIX в. – в: Норма, 2014, № 5, с. 46 – 55

 

 1. Конституционният статус на монарха в балканския конституционализъм – в: Мръчков, В. (съст.) 135 от приемането на Търновската конституция. София: Сиби, 2014, с. 262-275

 

 1. Конституционни основи на пазарната икономика в Република България. – в: Теза, 2013, № 7, с. 111 – 124

 

 1. The Preamble of the Constitution in the European Constitutionalism. – in: Revista General de Derecho Romano, 2013, № 20. Статията е публикувана и на български език: Преамбюлът в европейския конституционализъм – в: Римско и съвременно публично право. София: УИ „Св.Климент Охридски“, 2013.

 

 1. Модели на религиозна свобода и толерантност според Търновската конституция. Норма, 2013, № 8, с. 41 – 57

 

 1. Римско и съвременно публично право – мултидискурсивендебат върху публичноправните традиции на Европа – в: Съвременно право, 2012, № 5

 

 1. Източниците на правото в действие – правосъдието между позитивизма и реализма – в: Съвременно право, 2012, № 4

 

 1. Зараждането на символичната политика в зората на българския конституционализъм. Конституционната комуникация между монарх и парламент при управлението на княз Александър I Батенберг – в: сб. “Празничво-юбилейната история”, С: ИК “Ваньо Недков”, 2012, с. 191-202.

 

 1. Функции на конституционния преамбюл – в: сб. “Право, управление и медии през XXI век”, Благоевград: ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2012

 

 1. Демократичната легитимност на съдебната власт – в: Теза, 2012, № 2

 

 1. Президентът и пряката демокрация – в: Норма, 2012, № 2

 

 1. Динамика на институционалното неравновесие при действието на Търновската конституцияв: Новкиришка-Стоянова, М., Д.Токушев (съст.) “100 години от рождението на проф. Михаил Андреев”, С: УИ “Св. Климент Охридски”, 2011 (с. 75-97)

 

 1. Конституционноправна същност и типология на патронажната власт – в: Юбилеен сборник на Департамент “Право” на Нов български университет. С: Фенея, 2011 (с. 266-281)

 

 1. Опозицията и правото на опозиция в съвременното българско конституционно право - в: Съвременното право. Проблеми и тенденции. С.: Сиби, 2011 (с. 59-80)

 

 1. The Institutional Infrastructure of the Rule of Law in Bulgaria and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – In: Emmert, F., L. Hammer (eds.) The European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe. Hague: Eleven International Publishing and Boom Uitgevers, 2012

 

 1. EU Citizen – Market Agent, Political Player or a New Dimension of the Personal Identity. Is There any Chance of a „Supranational Nation” on the EU Level?” – In: Snyder, F., D. Thym (eds.) Europe – a Continent of Immigration? Legal Challenges in the Construction of European Migration Policy. Brussels: Bruylant, 2011, (p. 405-431)

 

 1. The Governmental System of the Republic of Bulgaria – In: Chronovski, N., J.Petretei, T. Drinoczi (eds.) Governmental Systems of Central and Eastern Europeam States. Warsaw: Kluwer Polska, 2011 (съвместно с Е. Танчев)

 

 1. Университетското образование в областта на правата на човека в България - състояние, проблеми и переспективи. - сп. Правата на човека, 2010, № 4 (с. 7-18)

 

 1. Вето актьорите в историята на българския конституционализъм, сп. Съвременно право, 2010, № 2 (с. 40-59)

 

 1. Разделението на властите и вето актьорите в съвременния конституционализъм. Опит върху актуалните измерения на институционализацията на властовата динамика. – в: Киров, Пл. (съст.) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Първи том. С: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010 (с. 132-174)

 

 1. Същност и типология на конституционния консенсус. – в: Киров, Пл. (съст.) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Втори том. С: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010 (с. 188-224)

 

 1. Теорията за вето актьорите като допълваща аналитична концепция в конституционното право, сп. Съвременно право, 2009, № 6 (с. 59-74)

 

 1. The Distribution of External Power Competences in the Contemporary Bulgarian Constitutional Model. –In: Bulgarian Journal of International Law, vol. I, issue 2, 2009. (p. 44-57)

 

 1. Ограничители на партийния политически плурализъм в съвременния български конституционен модел, сп. Съвременно право, 2009, № 3 (с. 7-21)

 

 1. Конституционната комуникация в съвременния български конституционен модел. – в: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. Втори том. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2009 (с. 145-175)

 

 1. Българската конституционна демокрация – типология и историческо развитие. - в: 130 години български конституционализъм –проблеми и тенденции. Първи том. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2009. (с. 149-174)

 

 1. Forms on the Borders of Statehood – Confederations, “Confederal Federations” and International Regimes with Confederal Character. – In: Bulgarian Journal of International Law, vol. I, issue 1, 2009. (p. 55-68)

 

 1. Constitutional Paradigm Revisited. Looking at the Lisbon Treaty with the Eyes of Magritte - In: Pernice E., E. Tanchev (eds.) - “Ceci n'est pas une Constitution - Constitutionalisation without a Constitution?”, Baden Baden, 2008, Nomos. (в съавторство с М. Wendel M. и M. Angelov) (p. 226 - 242)

 

 1. Правна уредба на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, сп. Правен преглед, 2008, № 1 (с. 13-31)

 

 1. Унитарната форма на държавно устройство, сп. Съвременно право, 2008, № 2 (с. 40-56)

 

 1. Конституционният модус на федерализма, сп. Съвременно право, 2008, № 1 (с. 28-44)

 

 1. Constitutional Gradualism: Adapting to EU Membership and Improving the Judiciary in the Bulgarian Constitution, “European Public Law”, Vol. 14, Issue 1/March 2008 (в съавторство с Е. Танчев) (p. 3-19)

 

 1. E-democracy - Problem Solver, Problem Maker or a New Dimension of Constitutional Democracy? - In: ISC “Informatics in the Scientific Knowledge”, Varna, 2008, VFU (p. 122-131)

 

 1. Конституционна кодификация и некодифицирани конституции. – Law journal of NBU, год III, 2008, № 1, http://nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Belov.pdf

 

 1. Конституционноправни проблеми на теорията и практиката на пряката демокрация в Швейцария, сп. Правна мисъл, 2007, № 3 (с. 77-93)

 

 1. Защита на личните данни в избирателния процес и при участие във форми на пряка демокрация, сп. Общество и право, 2007, № 7 (с. 31-51)

 

 1. Конституционноправни институти за участие на гражданите “на входа” на нормотворческия процес, сп. Правен преглед, 2007, № 1 (с. 174-190)

 

 1. Функции на пряката демокрация, сп. Съвременно право, 2006, № 6 (с. 23-41)

 

 1. Вътрешнопартийната демокрация в светлината на съвременния немски конституционен модел – В: Юбилеен сборник на Департамент “Право” на НБУ. С: Фенея, 2006 (с. 424-436)

 

 1. Същност и правно значение на партийните устави и партийните програми по немското конституционно право. - сп. Правен преглед, 2006, № 1 (с. 27-38)

 

 1. За някои философски аспекти на функциите на международното трудово право, сп. Съвременно право, 2004, № 4 (с. 64-73)

 

 1. Правната и социалната философия в началото на XXI век през призмата на XXI световен конгрес на IVR, сп. Съвременно право, 2004, № 1 (с. 85-90)

 

 1. Телеологични теории за наказанието, сп. Философия, 2003, № 2 (с. 17-23)

 

 1. Епистемология и методология на сравнителното право в светлината на европейската интеграция, сп.Съвременно право, 2002, № 5 (с. 94-99)

 

 1. Основни проблеми на детската порнография в Интернет, сп. Педагогика, 2002, № 3 (с. 65-77)