Премини към основното съдържание

Проф. д-р Мартин Белов

Заместник-декан по международни отношения, дигитализация и виртуална среда

кабинет 236, тел: 02 / 943 48 06

mbelov@uni-sofia.bg

Д-р Мартин Белов е професор по Конституционно и Сравнително Конституционно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Заместник-декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с ресор международна дейност, дигитализация и виртуална среда. Ръководител на магистърска програма „Защита на основните права“.

            Мартин Белов е бил гост-професор в Университета „Рома Тре“, Рим, Италия (2019-2022), Университет Райхман, Херцлия, Израел (2021-2023), Ягелонски университет, Краков, Полша (2022), Аристотеловия университет, Солун, Гърция (2022), Европейското училище по право и управление, Атина, Гърция (2020-2021 и 2017-2018), Университет Париж II Пантеон Асас (2019), Университет LUISS ‘Guido Carli, (Рим, Италия) (2019) „Гьоте-Университет“, Франкфурт на Майн, ФРГ (2019), Университет Хирона, Испания (2019), Европа-Университет „Виадрина“, Франкфурт на Майн, ФРГ (2017 и 2018), Университет „Алдо Моро“, Бари, Италия (2018), , Университет „Сьодерторн“, Стокхолм, Швеция (2017), Висшето училище „Санта Ана“, Пиза, Италия (2016), Държавната академия на Саксония, Дрезден/Баутзен, ФРГ (2016), Варшавски университет, Полша (2015), Лисабонски университет, Португалия (2012), Държавен университет на Милано, Италия (2011) и Кьолнски университет (2007-2009).

            Проф. Белов е изнасял лекции още в Университета на Саарланд, Саарбрюкен, ФРГ (2023), Университет „Помпеу Фабра“, Барселона, Испания (2019), Оксфордски университет, Великобритания (2018), Университет „Зигмунд Фройд“, Виена, Австрия (2018), Университет LUISS “Guido Carli”, Rome, Italy (2016 и 2019 г.), Университет в Лодз, Полша (2015) и др.

            Мартин Белов е бил проектен изследовател в Макс-Планк институт по европейска правна история, Франкфурт на Майн, ФРГ (2010-2012) и гост-изследовател в Института по федерализъм, Фрибург, Швейцария (2014).

            Проф. Белов е участвал в над 80 научни конференции, повечето от които международни. Организирал е над 10 международни конференции.

            Мартин Белов е член на Европейската група по публично право, Международната асоциация по законодателството, Надзорния съвет на Централно и източноевропейския форум на младите правни, политически и социални теоретици, Българската асоциация по философия на правото и социална философия, Съюзът на учените в България и др.

            Мартин Белов е участвал в 17 международни и 8 национални научни проекта. Публикувал е 23 книги (монографии и съставителство) и над 100 научни статии. Владее английски, немски, руски и френски език.

      

            Подробна биография на проф. д-р Мартин Белов можете да намерите тук: линк към CV на проф. д-р Мартин Белов. 

 

Конституционно право

    

Списък с публикациите

на проф. д-р Мартин Белов

 

 1. Монографии

 

 1. Конституционна семиотика. Концептуални основи на една теория и метатеория, С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, ISBN 978-954-07-5598-4, 400 стр.

 

издадена на английски като M. Belov, Constitutional semiotics. The Conceptual Foundations of a Constitutional Theory and Meta-Theory, Hart publishing, Oxford, 2022 https://www.bloomsbury.com/uk/constitutional-semiotics-9781509931408/ (p. 1-349)

 1. Българската конституционна идентичност. С: Сиби, 2017, ISBN:978-619-226-017-0, 239 с.

 

 1. Финансов конституционализъм. С: Сиби, 2015, ISBN 978-954-730-946-3, 179 с.

 

 1. Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъмС: Сиби, 2013, ISBN 978-954-730-856-5, 534 с.

 

 1. Гражданското участие в политическия процес. Конституционноправни основи С: Сиби, 2010, ISBN: 978-954-730-670-7, 191 с.

 

 1. Пряка демокрация С.: Сиби, 2009, ISBN: 978-954-730-593-9, 527 с.

 

 1. Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел С.: Сиби, 2007 ISBN 9789547304055, 392 с.

 

 

 

 1. Учебници

 

 1. Constitutional Law in Bulgaria. Deventer: Kluwer, 2019 https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/constitutional-law-in-bulgaria/ ISBN-13 9789403517353, 258 с.

 

 1. Сравнително конституционно право С.: Сиби, 2009 (в съавторство с Е.Танчев) ISBN 978-954-730-615-8, 647 с.

 

 

 1. Съставителство на сборници

 

 1. Rule of Law in Crisis: Constitutionalism in a State of Flux, Routledge, 2023, ISBN:9781032393858, 320 с., https://www.routledge.com/Rule-of-Law-in-Crisis-Constitutionalism-in-a-State-of-Flux/Belov/p/book/9781032393858

 

 1. Courts and Judicial Activism under Crisis Conditions: Policy Making in a Time of Illiberalism and Emergency Constitutionalism, Routledge, 2021, ISBN:978-1-032-06082-8, 236 с. https://www.routledge.com/Courts-and-Judicial-Activism-Under-Crisis-Conditions-Policy-Making-in-a/Belov/p/book/9781032060828

 

 1. Peace, Discontent and Constitutional Law. Challenges to Constitutional Order and Democracy, Routledge, 2021, ISBN:978-0-367-53970-2, 296 с. https://www.routledge.com/Peace-Discontent-and-Constitutional-Law-Challenges-to-Constitutional-Order/Belov/p/book/9780367539702

 

 1. Territorial Politics and Secession. Constitutional and International Law Dimensions, Palgrave, 2021, ISBN:978-3-030-64401-7, 331 с., https://www.palgrave.com/gp/book/9783030644017

 

 1. The IT Revolution and its Impact on State, Constitutionalism and Public Law, Oxford, Hart, 2021, ISBN:978-1-5099-4087-5, 344 с., https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-it-revolution-and-its-impact-on-state-constitutionalism-and-public-law-9781509940875/

 

 1. Populist Constitutionalism and Illiberal Democracies. Between Constitutional Imagination, Normative Entrenchment and Political Reality, Cambridge, Intersentia, 2021, ISBN:978-1-83970-060-6, 380 с., https://intersentia.com/en/populist-constitutionalism-and-illiberal-democracies.html

 

 1. Правовата държава в България. Актуални проблеми в областта на конституционното правосъдие и съдебната власт. С, УИ „Св. Климент Охридски“, 2021 г. (съставителство съвместно с Даниел Вълчев), ISBN:978-954-07-5206-8, 1-294 с.

 

 1. Revolution, Transition, Memory, and Oblivion. Reflections on Constitutional Change, Oxford, Edward Elgar, https://www.e-elgar.com/shop/gbp/revolution-transition-memory-and-oblivion-9781800370524.html (co-edited with Antoni Abat Ninet), 2020, ISBN: 978-1-80037-052-4, 264 с.

 

 1. Courts, Politics and Constitutional Law. Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary. Abingdon, Routledge, 2020 https://www.routledge.com/Courts-Politics-and-Constitutional-Law-Judicialization-of-Politics-and/Belov/p/book/9780367276447, ISBN:978-0-367-27644-7, 264 с.

 

 1. Judicial Dialogue, The Hague, Eleven, 2019 https://www.elevenpub.com/law/catalogus/judicial-dialogue-1-2019-9789462369634, ISBN: 978-94-6236-963-4, 1-251 с.

 

 1. The Role of Courts in Contemporary Legal Orders, The Hague, Eleven, 2019 https://www.elevenpub.com/law/catalogus/the-role-of-courts-in-contemporary-legal-orders-1-2019, ISBN:978-94-6236-920-7, 566 с.

 

 1. Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century, The Hague: Eleven publ., 2018, ISBN:978-94-6236-858-3, 346 с. https://www.elevenpub.com/law/catalogus/rule-of-law-at-the-beginning-of-the-twenty-first-century-1

 

 1. Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law. Oxford: Hart publ., 2018, ISBN:978-1-50991-488-3, 191 с. https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/global-constitutionalism-and-its-challenges-to-westphalian-constitutional-law-9781509914883/

 

 1. Global Governance and Its Effects on State and Law. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, ISBN-13: ‎978-3631673089, 243 с.

 

 

 1.  Глави от книги, статии и студии

 

 1. The Conceptual Shapes of Constitutional Polycrisis: Deconstruction, Asymmetries and Post‑Modern Anxieties of Constitutional Normalcy, in (2023) 70 Irish Jurist, special issue Law in a Time of Crisis’, edited by Gavin Barrett, p. 393-410

 

 1. Rule of Law in Europe in Times of Constitutional Polycrisis, Constitutional Polytransition and Democratic Discontent, in "Diritto pubblico comparato ed europeo, Rivista trimestrale" 3/2023, pp. 875-884, doi: 10.17394/108156 (indexed in Scopus and Web of Science)

 

 1. Rule of Law in Bulgaria: Semi-Permanent Transitory Experiences on the Edge between Normative Expectations, Pragmatic Imperatives and Constitutional Imaginaries in: Poliarchie/Polyarchies Special Issue 2023 (indexed by OpenAIRE, OpenDOAR, OAIster, Core and depositolegale.it)

 

 1. The constitutional standing of philosophical and non-religious beliefs in Bulgaria, in Studia z Prawa Wyznaniowego, June 2023, ISSN 2081-8882, p. 1-22 (indexed in Scopus)

 

 1. Bulgaria’s Parliamentary Administration, in Thomas Christiansen, Elena Griglio, Nicola Lupo (eds) The Routledge Handbook of Parliamentary Administrations, Abingdon, Routledge, 2023

 

 1. Three Models for Ordering Constitutional Orders, in Pravni Zapisi, Year XIII, Nr. 2 (2022), ISSN 2406-1387, с. 361-387, (indexed in Scopus)

 

 1. Rule of Law and Democracy in Times of Transitory Constitutionalism, Constitutional Polycrisis and Emergency Constitutionalism: Towards a Global Algorithmic Technocracy? – in: Belov, M. (ed.) Rule of Law in Crisis: Constitutionalism in a State of Flux, Routledge, 2023 ISBN 9781032393858, с. 21-47

 

 1. Structural Adjustments of the Bulgarian to the EU Constitutional Order: Between the Conditionality of Democracy in Transition and the Challenges of the Multilevel Constitutionalism of the EU. – in: Griller, S., L Papadopoulou and R. Puff (eds) National Constitutions and the EU Integration, Oxford, Hart, 2022 ISBN 9781509906741, с. 33-59

 

 1. Constitutional Nationalism and Constitutional Globalism on the edge of Westphalian and Post-Westphalian Constitutionalism: the Bulgarian Case, in: M Kalyviotou (ed.), Essays in Honour of Kostas G. Mavrias, P.N. Sakkoulas, Athens, 2022, Vol. I, ISBN 978-618-203-100-1, с. 221 – 251

 

 1. Mastering emergency situations: The activist role of the Bulgarian Constitutional Court in redefining the constitutional design of war, state of siege and state of emergency in Belov, M (ed.) Courts and Judicial Activism under Crisis Conditions: Policy Making in a Time of Illiberalism and Emergency Constitutionalism, Routledge, 2021 ISBN 978-1032060828, с. 171-194 https://www.routledge.com/Courts-and-Judicial-Activism-Under-Crisis-Conditions-Policy-Making-in-a/Belov/p/book/9781032060828

 

 1. Constitutional Foundations of Peace and Discontent in: Belov, M. (ed.) Peace, Discontent and Constitutional Law. Challenges to Constitutional Order and Democracy, Routledge, 2021, ISBN 978-0367539702, с. 15-30

 

 1. Territory, Territoriality and Territorial Politics as Public Law Concepts in Belov, M. (ed.) Territorial Politics and Secession. Constitutional and International Law Dimensions, Palgrave, 2021 ISBN 978-3030644017, с. 15-45

 

 1. Post-human Constitutionalism? A Critical Defence of Anthropocentric and Humanist Traditions in Algorithmic Society in Belov, M. (ed.) The IT Revolution and its Impact on State, Constitutionalism and Public Law, Oxford, Hart, 2021 ISBN 9781509940875, с. 15-41

 

 1. The Role of Fear Politics in Global Constitutional ‘Ernstfall’: Images of Fear under COVID-19 Health Paternalism in Belov, M. (ed.) Populist Constitutionalism and Illiberal Democracies. Between Constitutional Imagination, Normative Entrenchment and Political Reality, Cambridge, Intersentia, 2021 ISBN 978-1839700606, с. 187-221

 

 1. Bulgaria: EMU Integration and the Bulgarian Constitution: 'Missing Constitution' or EU Friendliness and Open Statehood Masquerading Implicit Sovereigntist Strategies in the Context of Multilevel Constitutional Games? in Griller, S., E. Lentsch (eds.) EMU Integration and Member States’ Constitutions, Oxford, Hart, 2021 ISBN 9781509935789, с. 75-97

 

 1. Конституционният съд като съд по правата на човека? Състояние на системата за достъп до Конституционния съд на Република България във връзка със защита на правата на човека и предложения за нейната реформа – във: Вълчев, Д., М. Белов (съст.) Правовата държава в България. Актуални проблеми в областта на конституционното правосъдие и съдебната власт. С, УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, ISBN 978-954-07-5206-8, с. 56-99

 

 1. Дебатът върху способите за защита на правата на човека пред Конституционния съд в България в периода 1989-2020 г. (в съавторство с Мария Димитрова) – във: Вълчев, Д., М. Белов (съст.) Правовата държава в България. Актуални проблеми в областта на конституционното правосъдие и съдебната власт. С, УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, ISBN 978-954-07-5206-8, с. 17-56

 

 1. Constitutional memories: how do constitutions cope with constitutional past in Belov, M., A. Abat Ninet (eds.) Revolution, Transition, Memory, and Oblivion. Reflections on Constitutional Change, Oxford, Edward Elgar, 2020 ISBN 978-1800370524, с. 107-126

 

 1. Legislation in Bulgaria, in: Xanthaki, H., U. Karpen (eds.) Legislation in Europe. A Country by Country Guide, Oxford, Hart, 2020, ISBN 978-1509924714, с. 69-86

 

 1. Covid-19 Pandemic and Its Impact on Parliamentarism in Bulgaria. A self-restricting of the control power in The Parliament in the time of coronavirus, Robert Schuman Foundation Study papers (co-authored with A. Tsekov) (2020), с. 1-9, available at https://www.robert-schuman.eu/en/doc/ouvrages/FRS_Parliament_Bulgaria.pdf

 

 1. The Constitutional Court of the Republic of Bulgaria as Law Maker in Florczak-Wator, M. (ed.) Judicial Law-Making in European Constitutional Courts, Oxford, Routledge, 2020 (co-authored with A. Tsekov) ISBN 978-3-631-80796-5, ISBN 9781032187990, с. 91-111

 

 1. Constitutional Identity – Westphalian Reflection of the Constitutional Heritage of the Nation State or Post-Westphalian Alternative to Sovereignty in the Context of Supranational Constitutionalism? in: Mercescu, A. (ed) Constitutional Identities in Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2022, ISBN 978-3-631-80796-5, с. 73-91 (индексирана в Scopus)

 

 1. Judicial Dialogue - Westphalian or post-Westphalian Constitutional Phenomenon? In: Belov, M. (ed.) Judicial Dialogue, The Hague, Eleven, 2019, ISBN-10:9462369631, с. 25-51

 

 1. Global Rule of Law instead of Global Democracy? Legitimacy of Global Judicial Empire on the Edge between Westphalian and post-Westphalian Constitutionalism. In: Belov, M. (ed.) The Role of Courts in Contemporary Legal Orders, The Hague, Eleven, 2019, ISBN 978-9462369207, с. 99-133

 

 1. Constitutional Courts as Ultimate Players in Multilevel Constituent Power Games: the Bulgarian Case. In: Belov, M. (ed.) Courts, Politics and Constitutional Law. Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary. Abingdon, Routledge, 2019 ISBN 9781032087214, с. 152-173

 

 1. Human Dignity in Bulgaria. – in: Becchi, P. H. Mathis (eds.) Handbook of Human Dignity in Europe. Vienna: Springer, 2019, ISBN 978-3-319-28083-7, с. 130-149

 

 1. The Bulgarian Constitutional Order, Supranational Constitutionalism and European Governance, in: Albi, A., S. Bardutzky (eds.) National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law National Reports, The Hague: TMC Asser Press, 2019 (co-authored with E. Tanchev) ISBN 978-94-6265-272-9, с. 1097-1139

 

 1. Revolution, Contestation and Transition: Towards a New Global Constitutional Order? In: The Global blog of the Graduate Institute of Geneva (2019), available at: https://theglobal.blog/2019/01/14/revolution-contestation-and-transition-towards-a-new-global-constitutional-order/

 

 1. Хуманизмът и рационализмът като основополагащи нормативни идеологии на конституционализма. – в: Новкиришка, М., М. Белов, Д. Начев (съст.) Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“ ISBN 978-954-07-4779-8, с. 69-90

 

 1. Rule of Law in Space of Flows. In: Belov, M. (ed.) Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century. The Hague: Eleven publ., 2018 ISBN:978-94-6236-858-3, 97-141

 

 1. The Challenges to Westphalian Constitutional Geometry in the Age of Supranational Constitutionalism, Global Governance and Information Revolution. In: Belov, M. (ed.) Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law. Oxford: Hart publ., 2018 ISBN 9781509914906, с. 13-55

 

 1. The idea of “Europe” as a factor in the Building of the Bulgarian Legal Identity. In: Romanian Journal of Comparative Law, 2017, ISSN (print):2066-6918, с. 39-62

 

 1. The Functions of Constitutional Identity Performed in the Context of Constitutionalization of the EU Order and Europeanization of the Legal Orders of EU Member States. – In: Perspectives on Federalism, Vol. 9, Issue 2, 2017, ISSN: 2036-5438, http://www.on-federalism.eu/index.php/component/content/article/260-the-functions-of-constitutional-identity-performed-in-the-context-of-constitutionalization-of-the-eu-order-and-europeanization-of-the-legal-orders-of-eu-member-states?eprivacy=1

 

 1. The Opening of the Constitutional Order of Democracy in Transition Towards Supranational Constitutionalism: The Bulgarian Case. In: Fekete, B., F. Gardos-Orosz (eds.) Central and Eastern European Socio-Political and Legal Transition Revisited Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, ISBN 9783631727614, с. 213-231

 

 1. Direct Democracy and European Integration – in: Globalization and Law. Nis: University of Nis, 2017, p. 19-37

 

 1. Bulgaria – in: Burgorgue-Larsen, L. (ed.) The Charter of Fundamental Rights as Apprehended by the Judges in Europe. Paris: Pedone, 2017 (co-authored with Maria Fartunova), ISBN (Print)978-2-233-824-4

 

 1. Финансовият конституционализъм – „научна фантастика“, „игра от бъдещето“ или актуална конституционно-политическа реалност? – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017

 

 1. Определяне и отстояване на конституционната идентичност – процедурен въпрос на границата между националния и наднационалния правопорядък или скрита битка за суверенитет? – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017

 

 1. Функции на конституционната аксиология – в: Вълчев, Д., П. Панайотов, С. Гройсман и Кр. Манов (съст.) Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017 (369-390)

 

 1. Идейното наследство на Магна Харта инеговата рецепция в българския конституционализъм. – в: Вълчев, Д., П. Панайотов, С. Гройсман и Кр. Манов (съст.) Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017 (445-462)

 

 1. Същност и система на конституционната аксиология. – в: „Законът на правото или правото на закона“, С.: НБУ, 2016 (211-221)

 

 1. Същност на конституционните ценности и конституционните принципи. – в: Гройсман, С. (съст.) Право и права. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016

 

 1. Globalisation, Crisis of Territoriality and their Effects on the Constitutional Principles. – In: Belov, M. (ed.) Global Governance and Its Effects on State and Law. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016

 

 1. Can We Still Drive the State Machine the ‘Old School Way’? Structural and Functional Deficits of the Modern State. – In: Burasin, L., D. Gardasevic, A. Sardo (eds.) Law and State. Classical Paradigms and Novel Proposals. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015

 

 1. Establishment of the Modern Constitutional Principles in Bulgaria. The Tarnovo Constitution of 1879.– in: Stolleis, M. (ed.) Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Band 1: Rumänien, Bulgarien, Griechenland. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 2015, p. 859 - 897

 

 1. Finding Ways through the Clouds of Uncertainty, Searching for Paths in the Desert of Sorrow. The Functioning of Constitutional Justice in a Non-Consolidated Democracy – in: Jovanovic, M. (ed.) Constitutional Review and Democracy. Hague: Eleven International Publishing, 2015, p. 253 – 269

 

 1. Executive Power Metamorphoses in the History of the Balkan Constitutionalism: Between the Imperatives of the Constitutional Teleology and the Potentialities of the Political Reality. – in: Romanian Journal of Comparative Law, volume 5, issue 2, 2014, p. 299 – 360

 

 1. Separation of Powers reconsidered: a Proposal for a New Theoretical Model at the Beginning of the 21st Century. – In: Geisler, A., M. Hein, S. Hummel (eds.) Law, Politics and the Constitution. New Perspectives from Legal and Political Theory. Frankfurt/Main: Peter Lang, 2014, p. 47-60.

 

 1. The Republic of Bulgaria. – in: Besselink, L., P. Bovend’Eert, H. Broeksteeg, R de Lange and W. Voermans (eds.) Constitutional Law of the EU Member states. Deventer: Kluwer, 2014, p. 121-191 (together with Evgeni Tanchev).

 

 1. Прямая демократия в местном самоуправлении Республики Болгарии – в: Гриценко, Е., Е. Маркварт, В. Мохов (сост.) Местное самоуправление и развитие територии: российский и европейский опыт. Перм: Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2014, с. 280 – 292.

 

 1. Reconsidering the Boundaries between Direct and Representative Democracyhttps://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws16/w16-belov.pdf

 

 1.  Бюджетът като исторически еволюиращ културологичен код за интеграция и инклузивност на политическите общности. – в: Норма, 2014, № 11, с. 41 – 52.

 

 1. Човешкият образ в конституцията. – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012 – 2013. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 72 – 85.

 

 1. Гаранция за правата на човека ли са съдебните заседатели? – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012 – 2013. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 259 – 275.

 

 1. Отвъд конституционния фетишизъм – какви промени са необходими в Конституцията от 1991 г. с оглед на нейната легитимност – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2012 – 2013. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 435 – 461.

 

 1. Времевото разделение на властите в съвременното българско конституционно право. – в:  Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010 – 2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 99 – 116.

 

 1. Таймингът като част от правната институционализация на времето в съвременното българско конституционно право. – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010 – 2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 320 – 343

 

 1. Методология на конституционната промяна – в: Киров, Пл. (съст.) Конституционни изследвания 2010 – 2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 403 – 423 (в съавторство с Е. Танчев)

 

 1. Конституционна рефлексия на глобалното управление – вариации на принципни проблеми в съвременния български конституционализъм – в: Новкиришка, М. (съст.) Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. С: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 275 – 290.

 

 1. Конституционната монархия като основна форма на държавно управление през XIX в. – в: Норма, 2014, № 5, с. 46 – 55

 

 1. Конституционният статус на монарха в балканския конституционализъм – в: Мръчков, В. (съст.) 135 от приемането на Търновската конституция. София: Сиби, 2014, с. 262-275

 

 1. Конституционни основи на пазарната икономика в Република България. – в: Теза, 2013, № 7, с. 111 – 124

 

 1. The Preamble of the Constitution in the European Constitutionalism. – in: Revista General de DerechoRomano, 2013, № 20. Статията е публикувана и на български език: Преамбюлът в европейския конституционализъм – в: Римско и съвременно публично право. София: УИ „Св.Климент Охридски“, 2013.

 

 1. Модели на религиозна свобода и толерантност според Търновската конституция. Норма, 2013, № 8, с. 41 – 57

 

 1. Римско и съвременно публично право – мултидискурсивендебат върху публичноправните традиции на Европа – в: Съвременно право, 2012, № 5

 

 1. Източниците на правото в действие – правосъдието между позитивизма и реализма – в: Съвременно право, 2012, № 4

 

 1. Зараждането на символичната политика в зората на българския конституционализъм. Конституционната комуникация между монарх и парламент при управлението на княз Александър I Батенберг – в: сб. “Празничво-юбилейната история”, С: ИК “Ваньо Недков”, 2012, с. 191-202.

 

 1. Функции на конституционния преамбюл – в: сб. “Право, управление и медии през XXI век”, Благоевград: ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2012

 

 1. Демократичната легитимност на съдебната власт – в: Теза, 2012, № 2

 

 1. Президентът и пряката демокрация – в: Норма, 2012, № 2

 

 1. Динамика на институционалното неравновесие при действието на Търновската конституцияв: Новкиришка-Стоянова, М., Д.Токушев (съст.) “100 години от рождението на проф. Михаил Андреев”, С: УИ “Св. Климент Охридски”, 2011 (с. 75-97)

 

 1. Конституционноправна същност и типология на патронажната власт – в: Юбилеен сборник на Департамент “Право” на Нов български университет. С: Фенея, 2011 (с. 266-281)

 

 1. Опозицията и правото на опозиция в съвременното българско конституционно право - в: Съвременното право. Проблеми и тенденции. С.: Сиби, 2011 (с. 59-80)

 

 1. The Institutional Infrastructure of the Rule of Law in Bulgaria and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – In: Emmert, F., L. Hammer (eds.) The European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe. Hague: Eleven International Publishing and Boom Uitgevers, 2012

 

 1. EU Citizen – Market Agent, Political Player or a New Dimension of the Personal Identity. Is There any Chance of a „Supranational Nation” on the EU Level?” – In: Snyder, F., D. Thym (eds.) Europe – a Continent of Immigration? Legal Challenges in the Construction of European Migration Policy. Brussels: Bruylant, 2011, (p. 405-431)

 

 1. The Governmental System of the Republic of Bulgaria – In: Chronovski, N., J.Petretei, T. Drinoczi (eds.) Governmental Systems of Central and Eastern European States. Warsaw: Kluwer Polska, 2011 (съвместно с Е. Танчев)

 

 1. Университетското образование в областта на правата на човека в България - състояние, проблеми и переспективи. - сп. Правата на човека, 2010, № 4 (с. 7-18)

 

 1. Вето актьорите в историята на българския конституционализъм, сп. Съвременно право, 2010, № 2 (с. 40-59)

 

 1. Разделението на властите и вето актьорите в съвременния конституционализъм. Опит върху актуалните измерения на институционализацията на властовата динамика. – в: Киров, Пл. (съст.) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Първи том. С: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010 (с. 132-174)

 

 1. Същност и типология на конституционния консенсус. – в: Киров, Пл. (съст.) Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм. Втори том. С: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010 (с. 188-224)

 

 1. Теорията за вето актьорите като допълваща аналитична концепция в конституционното право, сп. Съвременно право, 2009, № 6 (с. 59-74)

 

 1. The Distribution of External Power Competences in the Contemporary Bulgarian Constitutional Model. –In: Bulgarian Journal of International Law, vol. I, issue 2, 2009. (p. 44-57)

 

 1. Ограничители на партийния политически плурализъм в съвременния български конституционен модел, сп. Съвременно право, 2009, № 3 (с. 7-21)

 

 1. Конституционната комуникация в съвременния български конституционен модел. – в: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. Втори том. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2009 (с. 145-175)

 

 1. Българската конституционна демокрация – типология и историческо развитие. - в: 130 години български конституционализъм –проблеми и тенденции. Първи том. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2009. (с. 149-174)

 

 1. Forms on the Borders of Statehood – Confederations, “Confederal Federations” and International Regimes with Confederal Character. – In: Bulgarian Journal of International Law, vol. I, issue 1, 2009. (p. 55-68)

 

 1. Constitutional Law of 2 EU Member States: Bulgaria and Romania. The 2007 Enlargement. Deventer: Kluwer, 2008 (editors C. Kortmann,J.Fleuren, W.Voermans) (в съавторство с Е. Танчев) (102 с.)

 

 1. Constitutional Paradigm Revisited. Looking at the Lisbon Treaty with the Eyes of Magritte - In: Pernice E., E. Tanchev (eds.) - “Ceci n'est pas une Constitution - Constitutionalisation without a Constitution?”, Baden Baden, 2008, Nomos. (в съавторство с М. Wendel M. и M. Angelov) (p. 226 - 242)

 

 1. Правна уредба на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, сп. Правен преглед, 2008, № 1 (с. 13-31)

 

 1. Унитарната форма на държавно устройство, сп. Съвременно право, 2008, № 2 (с. 40-56)

 

 1. Конституционният модус на федерализма, сп. Съвременно право, 2008, № 1 (с. 28-44)

 

 1. Constitutional Gradualism: Adapting to EU Membership and Improving the Judiciary in the Bulgarian Constitution, “European Public Law”, Vol. 14, Issue 1/March 2008 (в съавторство с Е. Танчев) (p. 3-19)

 

 1. E-democracy - Problem Solver, Problem Maker or a New Dimension of Constitutional Democracy? - In: ISC “Informatics in the Scientific Knowledge”, Varna, 2008, VFU (p. 122-131)

 

 1. Конституционна кодификация и некодифицирани конституции. – Law journal of NBU, год III, 2008, № 1, http://nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Belov.pdf

 

 1. Конституционноправни проблеми на теорията и практиката на пряката демокрация в Швейцария, сп. Правна мисъл, 2007, № 3 (с. 77-93)

 

 1. Защита на личните данни в избирателния процес и при участие във форми на пряка демокрация, сп. Общество и право, 2007, № 7 (с. 31-51)

 

 1. Конституционноправни институти за участие на гражданите “на входа” на нормотворческия процес, сп. Правен преглед, 2007, № 1 (с. 174-190)

 

 1. Функции на пряката демокрация, сп. Съвременно право, 2006, № 6 (с. 23-41)

 

 1. Вътрешнопартийната демокрация в светлината на съвременния немски конституционен модел– В: Юбилеен сборник на Департамент “Право” на НБУ. С: Фенея, 2006 (с. 424-436)

 

 1. Същност и правно значение на партийните устави и партийните програми по немското конституционно право. - сп. Правен преглед, 2006, № 1 (с. 27-38)

 

 1. За някои философски аспекти на функциите на международното трудово право, сп. Съвременно право, 2004, № 4 (с. 64-73)

 

 1. Правната и социалната философия в началото на XXI век през призмата на XXI световен конгрес на IVR, сп. Съвременно право, 2004, № 1 (с. 85-90)

 

 1. Телеологични теории за наказанието, сп. Философия, 2003, № 2 (с. 17-23)

 

 1. Епистемология и методология на сравнителното право в светлината на европейската интеграция, сп.Съвременно право, 2002, № 5 (с. 94-99)

 

 1. Основни проблеми на детската порнография в Интернет, сп. Педагогика, 2002, № 3 (с. 65-77)