Премини към основното съдържание

Кръжок по административно право и процес

Кръжокът по административно право и процес в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" има за цел: 
- да подпомогне обучението на студентите по право;
- да предложи среда "от студентите за студентите" за свободно събеседване по нормативната уредба и съдебната практика;
- да организира тематични срещи със специалисти от областта.  

Кръжокът организира сбирки от различно естество: срещи с гост-лектори, решаване на казуси, дискусии по актуални проблеми, юридически работилници (съставяне на жалби, актове и др.).

Контакти
E-mail: su.admlaw@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/282492699045855/

Parent
Circles