Премини към основното съдържание

Теория и история на държавата и правото

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:

История на българската държава и право :

   /sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%98%D0%91%D0%94%D0%9F%20(1).pdf

Обща теория на държавата:  

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%A2%D0%94.pdf

Обща теория на правото:        

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf

Римско частно право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf

Информационно право:

/sites/default/files/%D0%92%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20-%202018-2019.pdf

Правна информатика: 

/sites/default/files/%D0%92%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%202018-2019.pdf

ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ:

Политически и правни учения:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf             

Юридическа терминология - І част:

/sites/default/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20-%201%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82.doc

Латински език:

Философия на правото:

/sites/default/files/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf                            

Юридическа терминология - II част:

  /sites/default/files/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20-%202%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82.doc

Римско публично право:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.pdf             

             

Правата на човека:

/sites/default/files/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf

            

Parent
Конспекти по отделните дисциплини