Премини към основното съдържание

Съвременни проблеми на правото на лична неприкосновеност и защита на данните - Contemporary Issues of Privacy and Data Protection Law - 30.03.2020

Юридическият факултет Ви кани да посетите научния семинар, посветен на Съвременните проблеми на правото на лична неприкосновеност и защита на данните (Contemporary Issues of Privacy and Data Protection Law), който ще се проведе на 30 март от 15 до 18 ч. в ауд. 218 на Ректората с участието на специалисти от италиански университети.

Работният език на събитието е английски.

Privacy

Parent
Други научни форуми